KinderyogaKinderyoga
De yogales als een boeiend spel.
De yoga wordt in een veilige ruimte gegeven.
Het kind kan hier een uurtje helemaal zichzelf zijn.
De lessen worden rondom een thema gegeven.
Een energieles of een lenteles.
Voor de jongste zijn de lessen in een sprookje verwerkt.
Inspelend op hun belevingswereld.
Na de kring is er voor de kleinste een speels moment met uitwaaieren en loskomen.
En voor de ouderen even stilzitten.
Na de warming-up komen de kernoefeningen als thema.
Daarna een korte ontspanning en een creatieve afsluiting in de vorm van een mandala of verhaal.

Yoga is een groeiproces en elke fase is belangrijk.

de Kinderyogales
In de groep worden de vaardigheden niet vergeleken.
Er is geen prestatiedwang en elke dag is weer nieuw.

In de lessen leren de kinderen:
Positieve lichaamshouding
De oefening van de brug werkt stimulerend.
En de kleine vlinder kalmerend.
Adem
Het koppelen van adem en beweging brengt lichaam en geest in balans.
De albatros: armen wapperen als vleugels.
Zelfvertrouwen
De cobra schept zelfvertrouwen.
Evenwichtsoefening
De boom bevordert de concentratie.
Aarden
Via de houding van de berg voelt het kind de aarde en kan zich zo ontladen.
Ontspanning met muziek

Tijdens de lessen zijn de bewegingen eenvoudig en de sfeer blijft helder.

Informatie voor de ouders
Yoga is een ontdekkingsreis voor kinderen.
Ze proberen zichzelf te leren kennen, van alle kanten.
In de kinderyoga komen verschillende aspecten aan bod, die het kind bij zichzelf brengen.
Belangrijk hierin is de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Aspecten die aan bod komen:

Liefde en veiligheid.
Tijdens de les wordt een klimaat geschapen waarin het kind zijn eigen veilige plek kan vinden.

Het lichaam leren h(erkennen).
Het kind laten ervaren wat een houding voor hem of haar kan doen.
De les is een verlengstuk van zijn speelwereld.
Zo kan het kind bijvoorbeeld ervaren dat ontspannen prettig is.

H(erkenning) van gevoelens.
Belevingswereld en emoties van kinderen in oefeningen verwerken.
De emoties op een speelse manier terugkoppelen naar het kind om een
proces van zelfherkenning op gang te zetten.
Later ontkoppel je, om ze met beide benen op de aarde te zetten.
Het zelfbeeld van het oudere kind en de emotionele veranderingen waarmee
de adolescentie gepaard gaat wordt hierbij uitgewerkt.

Leren centreren.
Veel centreeroefeningen kunnen zowel in de yogales als thuis gedaan worden.
Oefeningen voor emotionele associaties en ontladingen kunnen een stukje zelfherkenning geven.
Centrering zorgt voor een stevige integratie van lichaam en geest.

Plezier.
Kinderen willen plezier beleven bij het uitvoeren van bewegingen.
Het bewegen is ook een middel om zich uit te drukken.
Door oefening wordt het lichaam sterker en het kind zal ook een
groeiende zin voor evenwicht en coordinatie verwerven.
Als de beweging aandachtig uitgevoerd wordt zal het kind zich bewust worden van zijn lichaam.
Het zal daarbij de werking van spieren en gewrichten duidelijk aanvoelen.

Concentratie.
Tijdens de bewegingen is een zekere concentratie gewenst.
Door die concentratie ontstaat een sterk bewustzijn en daaruit groeit een verantwoordelijkheidsgevoel.
Er ontstaat bij het kind een bewustzijn dat het zelf verantwoordelijk is voor zijn lichamelijk welzijn.
Ook de ontvankelijkheid wordt groter en het kind is zich meer bewust van wat er allemaal rondom hem gebeurt.
Waardevol is het om kinderen te leren aandachtig te leven.

Oefeningen.
Door aandacht te besteden aan hun ademhaling, houding, hun oefeningen en ontspanning,
gaan de kindereen zichzelf beter begrijpen.
Bijvoorbeeld 'De BUIKADEMHALING' .
Een goede oefening om het lichaam te (h)erkennen is:
'DE KAARS'
De kaars is een dankbare houding.
Alle kinderen doen deze oefening graag.
In de loop der tijd zit er ook een verbetering in hun kaarshouding.
Het geeft ze veel voldoening als ze dit zelf bemerken.
Behalve het plezier in deze oefening werkt deze natuurlijk ook goed op de bloedcirculatie.
Alle oefeningen die positief werken op de innerlijke kracht van het kind versterken zijn of haar gevoel voor (h)erkenning.
Bijvoorbeeld 'EEN STERKE LEEUW' nadoen.
Veel yogaoefeningen werken op het zelfvertrouwen.
Zoals 'DE COBRA'
Yoga is een groeiproces en elke fase is even belangrijk.
Vanaf 4 jaar tot 12 jaar worden de kinderen in leeftijdsgroepjes ingedeeld.
Vanaf 13 jaar is het JONGERENYOGA. (indeling naar leeftijd)
De lessen worden in thematische vorm aangeboden. Voor de jongste kun je hierbij aan een sprookjesles denken.
Er wordt ook veel met de seizoenen gewerkt.